Portella della Ginestra

Primu maju ‘na storica data, / tutta ‘a genti s’era radunata / pi sintiri parrari i cumpagni / pi discurriri di lotti e bisogni /
e pu d’iddi avvirari li sogni / di scippari la terra agli agrari, / ai patruni ca ci l’avuianu a dari / ai braccianti e a li jurnatari…/
O Giulianu cu quali coraggio / a Purtedda lo primu di maggiu / ti vinnisti cuscienza e onori / ammazzannu li travagghiaturi.
Franco Trincale